Mary Kay

Par firmu

 

Vairāku gadu laikā daudz veiksmes stāstu ir uzrakstīts, bet neviens no tiem nav bijis tik unikāls kā tas, kuru ir radījusi Mary Kay Ash.

 

Sapņu uzņēmums

Tad, kad Mary Kay Ash 1963. gada sākumā pameta savu iepriekšējo karjeru, viņa nolēma sarakstīt grāmatu ar mērķi palīdzēt sievietēm izdzīvot biznesa pasaulē, kurā dominē vīrieši. Viņa izveidoja divus sarakstus.


Vienā no tiem uzrakstīja lietas, kuras viņas iepriekšējais uzņēmums bija paveicis labi, otrā tika minētas lietas, kuras, pēc viņas domām, varēja paveikt labāk. Kad viņa pārskatīja savus pierakstus, saprata, ka ir izveidojusi sava sapņu uzņēmuma mārketinga plānu. Šis uzņēmums nodrošinās sievietēm nebeidzamu potenciālu un iespējas gūt panākumus kā personīgajā, tā arī finanšu jomā.

Ar saviem iekrājumiem 5000 dolāru apmērā un ar sava 20 gadus vecā dēla Richard Rogers palīdzību piektdien, 1963. gada 13. septembrī Mary Kay Ash nodibināja savu sapņu uzņēmumu.

 

Mary Kay filozofija

Kā svarīgāko Mary Kay Ash sava uzņēmuma darbībā izvirzīja Zelta principu, kas nosaka, ka ikvienam cilvēkam pret pārējiem ir jāizturas tā, kā viņš pats gribētu, lai izturas pret viņu. Mary Kay Ash tika uzskatīta par cilvēku, kas patiesi tic otram. Mary Kay uzņēmums līdz pat mūsdienām darbojas saskaņā ar šiem principiem.

 

Mary Kay Ash apbalvojumi

Daudzi biznesa pasaules cilvēki, rakstnieki, politiķi, kā arī akadēmisko zinātņu pārstāvji ir novērtējuši Mary Kay Ash ieguldījumu un apņēmību. Tāpēc viņa ir saņēmusi lielu skaitu godalgu un apbalvojumu.

 

Lūk, daži no tiem:

 

Firma Mary Kay ir Tiešās Tirdzniecības Asociācijas locekle.

„STARP 6 MILJARDIEM CILVĒKU, KAS DZĪVO UZ MŪSU PLANĒTAS, DAŽI JŪTAS NENOZĪMĪGI UN ŠAUBĀS, KA VIENS CILVĒKS PATIEŠĀM VAR KAUT KO MAINĪT ŠAJĀ PASAULĒ, TOMĒR TICIET MAN, CILVĒKS PATIEŠĀM SPĒJ VISU,” Mary Kay Ash